Enstemmig eller ikke?

Vi kom over følgende brev da vi leste Malvik kommunes postjournal forrige uke. Etter forespørsel mottok vi dokumentet på epost i går, 17.2 fra Christine Elveland (leder for personal og stab i Malvik kommune)

Dokumentet er et brev fra Eva Lundemo (Høyre) til ordfører Ingrid Aune (AP) og viser uenighet om hvem som sto for hva, i møtet 25.1.

Brev til ordfører i PDF

Høyre v/Eva Lundemo viser meg medmenneskelighet i en veldig vanskelig tid. Dette er jeg dypt takknemlig for.

Mitt spørsmål: Er dette en reprise av formannskapsmøtet 18.12.2015? (Link: Se her)

Malvikbladet 18/2 – «Formannskapet ikke helt enige likevel»